Образователен пакет

Археология

Теоретична част

Запознаване с нумизматиката, наука за монетите като исторически извори, и ролята на помощните наука в археологията.

Интерактивна част

В импровизирано трасе в двора на КИЦ „Малтепе“ децата извършват собствено археологическо проучване  с цел откриване на „артефакт“ – монета.

След почистване и реставрация  в залата по учебна археология, децата трябва да определят дали намерената от тях монета е „тракийска“ или “римска“ и вида на метала от който е изработена.

На откритите монети поставяме магнит и остават за децата, като спомен от посещението им на археологически комплекс „Малтепе“ село Маноле.

Възможно е комбиниране на няколко урока в рамките на едно посещение

Цена на дете*

След урока децата могат да останат за игри и „пикник“ в двора на центъра в рамките на 1 час.

Максимален размер на групата – 50 деца

Продължителност на занятията – 1,30 часа

Всички материали, инструменти и работно облекло са включени във входната такса