Образователен пакет

Керамика

*Избора на керамична фигура/съд или тематиката на изработваните пана се определя предварително от ръководителя на групата

Теоретична част

Образователен разказ за технологичния процес на изработка на керамични форми.

Интерактивна част

Изобразително и декоративно изкуство върху керамика. Трудността на работа и материалите са съобразени с възрастта на обучаващите се.  Всяко дете получава своя керамична фигура, която декорира.  

Готовите керамични форми остават за участниците. (Избора на керамична фигура/съд или тематиката на изработваните пана се определя предварително от ръководителя на групата)

Възможно е комбиниране на няколко урока в рамките на едно посещение

Цена на дете*

След урока децата могат да останат за игри и „пикник“ в двора на центъра в рамките на 1 час.

Максимален размер на групата – 50 деца

Продължителност на занятията – 1,30 часа

Всички материали, инструменти и работно облекло са включени във входната такса