Образователен пакет

глина

Теоретична част

Образователен разказ за глината и нейните свойства.

Интерактивна част

Демонстрация на уреди и техники за моделиране в грънчарството. Трудността на изработваните от децата глинени форми е съобразена с тяхната възраст. Децата отнасят в къщи изработените от тях елементи и имат възможност да ги изсушат и по-късно да ги декорират.

Възможно е комбиниране на няколко урока в рамките на едно посещение

Цена на дете*

След урока децата могат да останат за игри и „пикник“ в двора на центъра в рамките на 1 час.

Максимален размер на групата – 50 деца

Продължителност на занятията – 1,30 часа

Всички материали, инструменти и работно облекло са включени във входната такса