“Празник на лютеницата” – село Маноле, 9 септември 2023 г. от 11 часа

„Празник на лютеницата“ ще се проведе на 9 септември от 11 часа в Културно

Информационен център „Малтепе“ – с. Маноле.

В последните десетилетия се наблюдава активно отношение към местните културни

ресурси, сред които е процесът за преоткриване на традиционни продукти. Изследователите

отбелязват тенденцията за възприемане на приготвените по стари рецепти и технологии

хранителни продукти като гарант за качество и природосъобразност. Налага се мнението за

традиционните храни като „истински“, изключително вкусни и здравословни. Знанията за

производството им стават все по-ценени, защото чрез тях се извежда и връзката на хората с

предците и опита от миналото. Местната храна става символ на културното наследство,

валоризира традициите на териториалната общност и осъществява връзка между поколенията.

За радост, по нашите географски ширини, на територията на Община „Марица“ сме от

„правилната страна на пипера“, а от него произлиза една от най-знаковите консерви –

лютеницата.

Днес тя е разменна монета за носталгия, за разликата между „домашно“ и „от

магазина“, за съхранението на традициите. Изглежда ни, сякаш я има от много време и

винаги е била част от есенната, зимната и дори пролетната българска трапеза. Всъщност

лютеницата в днешния си вид, подходящ за дълготрайно съхраняване в буркани, е нов продукт,

а ултимативната рецепта „чушки и домати, патладжан и моркови по желание“ е търпяла доста

промени и е изключително интересна за цялостното представяне на региона на Община

„Марица“.

„Празникът на Лютеницата“ за първи път ще се проведе на територията на

Община „Марица“ в с. Маноле на 9 септември 2023 г. и ще се превърне в традиция за

жителите на общината.

В рамките на събитието ще се проведе изложение на местни домашно приготвени

продукти. Ще се проведе конкурс за най-вкусна домашна лютеница, от селата на общината, за

да се замерят сили в приготвянето на любимата бабина лютеница. Почитателите на истинските

вкусове, жителите и гостите на Община „Марица“ ще могат да се насладят на различни

традиционни храни и художествени изделия от региона, както и да разберат как се прави

лютеница и местни гозби.

Събитието се провежда в изпълнение на Проект „Празник на лютеницата“ , финансиран

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския

земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни

предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от

общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ с договор

за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.019-S2-12.01.2022 г г с Държавен фонд

„Земеделие“ .

Целта на проекта е да се съхрани и развие местната идентичност на основата на живото

нематериално културно наследство на територията, неговата валоризация и принос за

стопанското развитие, посредством интегрирането му в туристически дейности и продукти.

„Проектът има за цел да събере информация за гастрономическите технологии, рецепти

и опит за създаването на истинска бабина зимнина, която да почива на местните знания,

традиции и кулинарен вкус. Важното в случая е, че ще се използват местни зеленчуци и

плодове, което ще покаже опита на местните производители на качествени продукти. В

Празника на лютеницата ще участват различни поколения, което ще позволи и пряко предаване

на традиционните знания и умения на младите хора от общината и гостите на събитието.

Книгата с рецепти ще запечата най-добрите образци на храната като културно наследство. Това

ще позволи приобщаването на повече хора към културните традиции на населението на Община „Марица“ – Сподели Кметът на Община „Марица“ – Димитър Иванов.

Каним всички жители и гости на Община „Марица“ да споделят преживяването

„Празник на лютеницата“ на 9 септември от 11 часа в КИЦ „Малтепе“ с. Маноле.