Shared non-formal educational practices in the field of „Heritage Pedagogy“ with application in crafts and presentation of cultural heritage

KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education

През месец юли 2022 г. екип на Община „Марица“ посети град Порто, за да участва в обучение на  Learning togethar Advanced Institute for Skills Development, Porto.  Пътуването се осъществи по проект „Споделени неформални образователни практики в сферата на „Педагогиката на наследството“ с приложение в занаятите и представяне на културното наследство“. Проектът е изцяло финансиран по програма Еразъм + на ЕС, KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education.  

Избрания курс на обучение „Heritage Landscapes, museums and Рortugues culture“ е с продължителност от седем дни, провежда се в Порто, на английски език и използва историческите обекти, природните забележителности и културното наследство като естествено допълнение в образователния процес.Този комплексен подход е релевантен на средата, в която  екипът на Културно-информационен център Малтпе реализира  образователната си програма и образователните цели, които си поставя. 

В рамките на една интензивна седмица имахме възможност да се запознаем с историята на Порто и уникалната симбиоза на природна и градска среда, която формира неповторимия чар на града. Имахме възможност да се запознаем с историята и съвременния облик на знаменитата керамика „Азележу“.  

Интернационалната среда на обучение е един от основните приоритетите, които  програмата Еразъм+ си поставя. В този смисъл курсът дава възможност за създаване на  професионални запознанства, споделяне на опит и възможности за бъдещи  партньорства. По време на обучението екипът на Община „Марица“, създаде контакти с колеги от Испания, Финландия, Латвия, Унгария и Холандия. На всички участници беше дадена възможност да представят своята организация и образователната си програма.